A+ A A-

HELDER SEABRA

Helder Seabra

(1982, Portugal) Hij begon zijn professionele danscarrire in het jaar 2000. Hij studeerde in Ginasiano (Portugal) en trok later naar Belgi‘ waar hij bij P.A.R.T.S een verdere opleiding genoot.

Tussen 2000 en 2003 was hij betrokken in projecten vanÊPedro Carvalho, Ronit ZivÊ/ Companhia Inst‡velÊenÊJavier de Frutos / Companhia Inst‡vel.

In 2004 begon hij bij Ultima Vez / Wim Vandekeybus voor de herneming van de voorstellingÊÔLes porteuses de mauvaises nouvellesÕ.ÊTot en met 2008 zal Helder Seabra bij Ultima Vez blijven. Hij danste in de producties ÔPuurÕ, ÔSpiegelÕ, ÔMenskeÕ en de dansfilm ÔHere AfterÕ. In 2008 assisteerde hijÊVandekeybusin ÔBlackBiistÕ voor hetÊGoBallet, was een van de ontwerpers van het duo ÔFica AquiÕ metÊCl‡udio StellatoÊen werkte samen metÊInsÊCerqueiraÊenÊJoaquim CarvalhoÊin de videoÔMaclaÕ. Hij regisseerdeÊSpela TovornikÕs afstudeer solo ÔIn.TentÕ, cre‘erde ÊÔIMAGOÕ forÊCompanhia Inst‡vel, was te zien inÊ ÔMindscapingÕ vanÊBruno Caverna, and assisteerdeÊSidi LarbiÊCherkaouiÊbij de creatie van ÔDunasÕ. In 2010 werkte en danste hij samen metÊVictor Hugo PontesÊin het duo 'Rendez-Vous'.

In datzelfde jaar sloot hij zich aan bijÊEastman/Sidi LarbiÊCherkaoui.ÊHij danste in ÔBabelÕ, ÔTezukaÕ en ÔAnna KareninaÕ, was assistent for ÔIT3.0Õ, ÔAutomatonÕ voor Pilobolus Dance Theater, ÔSiegfriedÕ, ÔGotterdammerungÕ and ÔPuz/zleÕ waar hij ook danste.

Meer recent assisteerde hijÊDamien JaletÊin ÒLes MedusesÓ voor het Louvre Museum.

Een rode draad in dit alles is het cre‘ren van eigen werk zoals: ÔCompassÕ voor Sadlers Wells, ÔCaressÕ en ÔUnfoldedÕ, bewerkingen van solo's van laatste jaars studenten in Salzburg en ÔNo ManÕs LandÕ for Kunsthumaniora Wilrijk.

Vanaf 2013 maakte Helder Seabra de keuze om enkel als freelancer te werken voor Eastman en andere gezelschappen zodat het zwaartepunt zich verplaatst naar het maken van eigen werk als choreograaf.

In 2013 cre‘erde hij het dansgezelschap Helka Vzw, samen met zijn zakelijk leider Karen Feys om zo zijn eigen artistieke werk te ondersteunen.In November 2014 cre‘erde de compagny zijn eerste avondvullende productie ÒWhen The Birds Fly Low The Wind Will BlowÓ en deze ging in premire in de Warande, Turnhout. In 2015-2016 toerde het gezelschap met deze productie en met de laatste nieuwe In Absentia.

Locatie